Sample menu:

Senast uppdaterad: 4 nov, 2017

Program

10 december 2017 kl 14.00
Julcafé m Luciatåg
Mariagården, Skultuna

7 januari 2018  kl 17.00
Trettondagsmusik
Musikgudstjänst
Skultuna kyrka, Skultuna


17 mars 2018 (tid ej klart)
Caprice - sånger och överraskningar
Biljetter säljs av körens medlemmar
Scoutstugan
, Skultuna

29 april 2018 kl 17.00
Aftongudstjänst
Mariagården, Skultuna


10 juni 2018 kl 17.00
Musikgudstjänst
Skultuna kyrka, Skultuna

choir

Bra att veta för oss i kören ...

Medlemsavgift

200 kr per år sätts in på körens konto på Handelsbanken (6547) 342 286 358 i januarimånad.

Instuderingsmaterial

Finns på OneDrive och administreras av Jocke L. Kontakta honom för tillgång till mapparna.

Fikalista

Till varje övning har någon i kören ansvar att bjuda något till fikat, vilket sköts via ett schema.

Kaffe, te och saft finns på Mariagården att ställa i ordning före övningen för den som är fikansvarig. Brödet tar man med sig hemifrån. Diskar gör husmor, men vi ställer iordning köket efter oss.

Hösten 2017: 29/10 Nina, 12/11 Karin, 26/11 Malin
Våren 2018: 3/1 Sussie, 20/1 Inga-Lill, 4/2 Ulla, 18/2 Barbro, 4/3 Birgitta, 2/4 Anna, 15/4 Clare, 13/5 Heidi, 27/5 Jocke L.

Uppdrag i kören

Styrelse (Jocke L, Birgitta, Anna, Jocke K, Sussie)

Träffas tillsammans med dirigent några gånger per år och planerar och utvärderar körens aktiviteter. Årsmöte hålls i början på varje år. 

Stämledare (Anna, Karin, Bertil, Jesper)

Tar hand om de nya i sin stämma- får dem att känna sig välkomna och finner sig tillrätta i ensemblen. Kontakt vid frånvaro- om man uteblivit från en övning kunna ringa för att få information och ställa frågor. Vara körledaren behjälplig i stämman.

Notinsamling (Beda, Heido)

Samlar in de noter som kören sjungit och inte har användning för den kommande tiden (info från Gunilla), samt ev utdelning av noter eller informationsblad eller när Gunilla i övigt behöver en hjälpande hand.

Festkommitté (stämvis)

Står för initiativet till fester och sammankomster under terminens gång samt ansvarar för begivenheter i samband med övningshelger/dagar. Ansvaret ligger som rullande schema mellan stämmorna.

Uppsjungningsgrupp (Nina, Barbro, Jocke L, Jesper)

Sitter med vid provsjungning för inträde i kören och lyssnar på sångarens kvalitetet sångmässigt och socialt. En uppsjungning tar ca 15 minuter och sker oftast i samband med en övning.