Bra att veta för oss i kören …

Medlemsavgift
200 kr per år sätts in på körens konto i januari månad.

Instuderingsmaterial
Finns på OneDrive och administreras av Jocke L. Kontakta honom för tillgång till mapparna.

Fikalista
Till varje övning har någon i kören ansvar att bjuda något till fikat, vilket sköts via ett schema.
Kaffe, te och saft finns på Mariagården att ställa i ordning före övningen för den som är fikansvarig. Brödet tar man med sig hemifrån. Diskar gör husmor, men vi ställer i ordning köket efter oss.

Uppdrag i kören
Styrelse (Jocke L, Birgitta, Anna, Jocke K, Sussie)
Träffas tillsammans med dirigent några gånger per år och planerar och utvärderar körens aktiviteter. Årsmöte hålls i början på varje år.

Stämledare (Anna, Karin, Bertil, Jesper)
Tar hand om de nya i sin stämma- får dem att känna sig välkomna och finner sig tillrätta i ensemblen. Kontakt vid frånvaro- om man uteblivit från en övning kunna ringa för att få information och ställa frågor. Vara körledaren behjälplig i stämman.

Notinsamling (Beda, Heidi)
Samlar in de noter som kören sjungit och inte har användning för den kommande tiden (info från Gunilla), samt ev utdelning av noter eller informationsblad eller när körledaren i övrigt behöver en hjälpande hand.

Festkommitté (stämvis)
Står för initiativet till fester och sammankomster under terminens gång samt ansvarar för begivenheter i samband med övningshelger/dagar. Ansvaret ligger som rullande schema mellan stämmorna.

Uppsjungningsgrupp (Nina, Ulla, Jocke L, Jesper)
Sitter med vid provsjungning för inträde i kören och lyssnar på sångarens kvalitet sångmässigt och socialt. En uppsjungning tar ca 15 minuter och sker oftast i samband med en övning.