Kören

Från starten till idag…

Skultuna Vokalensemble bildades hösten 2000. Ursprunget var en kvartett som under våren innan hade övat på ett knippe sånger för att i slutet av april månad sjunga dessa i en musikgudstjänst i Skultuna kyrka. Den lilla gruppen började växa och sångare från Skultuna med omnejd har kommit och gått under de år som kören existerat. Sedan ensemblen startades har den letts av Gunilla Lindberg, kantor i Skultuna.