Körledaren har ordet …

“Sången ger livskraft”.

När jag skriver dessa rader den 28 april 2020 är det på dagen 20 år sedan en kvartett sjöng för första gången i Skultuna kyrka. Det var upprinnelsen till Skultuna Vokalensemble. Skaran växte sig större och större och det gläder mig. Några sångare har varit med länge och några lite kortare perioder och varje tillfälle ensemblen sjunger blir unikt då de enskilda individerna och rösterna är så avgörande för det klingande resultatet. Det är just det som gör gruppen så spännande att arbeta med.

Mitt eget musikaliska förflutna består av skolgång vid musikklasser, gymnasial musiklinje, musiklärarutbildning, kyrkomusikerutbildning, körpedagogutbildning, vikariat i flera körer och nu är plattformen arbetet som kantor i Norrbo församling där det finns flera körer med sångare i åldersspannet 5-85 år.

Rösten fascinerar mig särskilt då den påverkas så mycket av både det rent fysiska men också hur vi mår, om vi är fokuserade, hur omgivningen ser ut mm. Varje människa har “sin ton” och tillsammans bildar vi en vibrerande enhet som påverkar både oss som sjunger men naturligtvis också de som lyssnar. Närvaro är ett nyckelord för att skapa magiska ögonblick musikaliskt.

Välkommen att lyssna till Skultuna Vokalensembles olika engagemang.

“Musiken enar oss och ger oss närvaro i nuet!”

Gunilla Lindberg